İk Danışmanlık Firması Nasıl Kurulur

İk Danışmanlık Firması Nasıl Kurulur

İnsan kaynağının sağlanması amacıyla insan kaynakları danışmanlığı adı altında firmalar kurulmuştur. Bu amaçla birçok şirket insan kaynak yönetimi kapsamında danışmanlık şirketlerinden yardım almaktadır. Şirketlerin işlerliğine ve sürekli dine büyük katkı sağlayan danışmanlık firmaları şirket başarısında da önemini göstermektedir.


İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmaları Nasıl Çalışır?
Daha önceleri insan kaynaklarının sağlanması amacıyla herhangi bir departman bulunmazken şirketlerin yaşamış olduğu başarısızlığı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan insan kaynakları danışmanlık firmaları şirketlere ihtiyaç duyulan kaynak konusunda yardımcı olmayı esas edinmişlerdir.
Şirketlerin başarısına büyük katkısı olan bu departman, şirket performansına gereken desteği sağlayarak çalışır.


İK Danışmanlık Firmalarının Önemi 
Bir şirketi oluşturan çalışanların yeterlilik düzeyi, iş performansları şirketin başarısı için en temel unsuru oluşturur. Bu amaçla şirket için seçilecek en verimli ve en donanımlı kişilerin belirlenmesi büyük önem taşıyor. İşe alım sürecinin gereken zamanda tamamlanması, şirket sürekliliğini aksatmaması diğer önemli unsurları oluşturuyor.
Şirketin esas yerine getirmesi gereken işler dışında işe alım sürecini de üstlenmesiyle oluşan yoğunluk ve karmaşanın engellenmesi amacıyla şirketler İK danışmanlık firmalarından yardım almak zorunda kalabiliyor.


İK danışmanlık firmaları şirketlerin esas işlerine yoğunlaşmasını sağlarken aslında diğer önemli bir unsur olan insan kaynağının yönetilmesini de sağlayarak şirketin başarısına ve değerine katkıda bulunuyor.
Şirketler danışmanlık firması aracılığıyla insan kaynaklarını yönetimini sağlarken tüm vaktini ve enerjisini esas işlerine harcamaya vakit bulabiliyor, diğer yandan şirket için en gerekli ve yeterli kişilerin seçilmesi, şirketin insan kaynakları konusunda kendine ait strateji kazanması sağlanarak şirketlere bu alanda da vizyon kazandırılıyor. İK danışmanlık firmalarının tüm bu olumlu etkilerinden faydalanabilmek ve şirket performansını arttırabilmek amacıyla yapılması gereken, detaylı bir araştırmayla şirket için en uygun danışmanlık şirketinin firmasının seçilmesidir.


İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Nasıl Kurulur?
İnsan kaynakları danışmanlık şirketi kurarken öncelikle yapılması gereken gerekli başvuru ve izinleri almaktır. Gerekli belgeler, vergi levhası işyeri açma ruhsatı şeklindedir. Bunlara ek olarak şirketi kuracak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi, vesikalık fotoğrafı ve iş yerine ait kira sözleşmesi olmalıdır. Danışmanlık firması şahıs üzerine kurulacaksa evrakların teslim edildiği gün vergi levhası alınır. Anonim veya limited şirket olarak kurulacaksa bu süre bir haftayı bulabilir.


Vergi levhası temin edildikten sonra danışmanlık firmasının bulunduğu belediyeye gidilerek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerekmektedir ve yine birkaç gün içerisinde bu belge temin edilebilir.
Gerekli tüm belgelerin alınması gerçekleştikten sonra şirket resmi olarak kurulur. Şirketin en iyi performansı gösterebilmesi açısından uzman bir kadroya sahip olması ve network ağını geliştirmesi gerekir.

YORUMLAR YAZ